Tel. komórkowy:

 518  251 014   

Kontakt Gdańsk

(+48)  58  301 33 37   
biuro@aleks.pl facebook newsletter
Biuro podróży Aleksandra

Rosja

Wymagane dokumenty do wszystkich wiz:
Wymagane dokumenty podstawowe:
- Paszport
(Ważny przynajmniej pół roku od daty zakończenia wizy, mający przynajmniej dwie puste strony)
- Zdjęcie
(Aktualna fotografia 3x4 cm)
- Polisa ubezpieczenia medycznego
ważna na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą okres ważności wizy suma ubezpieczenia KL (Kosztów Leczenia) 30.000 EUR.

Typ: Wiza biznesowa
Uprawnia do wielokrotnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej w okresie co najwyżej roku
na zaproszenie firmy rosyjskiej z którą prowadzona jest współpraca gospodarcza lub zaproszenia
wystawionego przez FMS Rosji. Może być jednokrotna lub dwukrotna na okres ważności do 90 dni albo wielokrotna na okres ważności do 1 roku
Do podstawowych dokumentów należy dolączyć:
Zaproszenie (do wyboru):
A) oryginał zaproszenia wydanego przez MSW Federacji Rosyjskiej, FMS lub jej organy terytorialne;
B) oryginał lub kopia pisemnego podania wystawionego przez rosyjską instytucję przyjmującą (osobę prawną, spółkę, instytucję, przedsiębiorstwo, urząd lub ich filię). Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym z pieczątką i podpisany przez osobę upoważnioną, a także zawierać pełne dane instytucji zapraszającej (w tym jej NIP) oraz osoby zaproszonej (jej dane paszportowe) i określać termin, cel podróży, liczbę wjazdów oraz trasę przemierzaną w czasie pobytu


Typ: Wiza turystyczna
Uprawnia do jednokrotnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej na czas określony do 30 dni w celach turystycznych (wycieczki, zwiedzanie)
W celu uzyskania wizy do podstawowych dokumentów należy dolączyc voucher turystyczny
Voucher i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego jest to dokument wystawiany przez firmę posiadającą ważny numer rejestrowy Ministerstwa Turystyki Federacji Rosyjskiej.

Typ: Wiza prywatna
Wizy prywatne wydawane są osobom wyjeżdżającym w celu odwiedzin znajomych lub krewnych.
Do podstawowych dokumentów należy dołączyć:
-Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji
lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza - w przypadku zaproszenia przez obywatela
państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE, oraz dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Ubezpieczenia do Rosji
Nasza firma oferuje również ubezpieczenia wymagane do otrzymania wizy.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonów: (58)301 33 37 (Gdańsk) lub 518 251 014 lub poprzez e-mail: biuro@aleks.pl

Rosja

Rosja

> > Wymagane dokumenty

Kaliningrad

Kaliningrad

> > Wymagane dokumenty

Białoruś

Białoruś

> > Wymagane dokumenty